Sas Innova 2013 Open - Phần mềm kế toán miễn phí

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 104 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
  • Nhà phát hành: Sis
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 21/11/2013
  • Bình luận:
Vote
236
QA code Sas Innova 2013 Open

Những tính năng, tiện ích nổi bật của sản phẩm như:

    Tích hợp sẵn mã vạch 02 chiều với HTKK.
    Quản lý in hoá đơn tự động.
    Tự động định khoản, sao chép chứng từ tương tự.
    Tạo phiếu thu/chi, nhập/xuất tự động khi lập hoá đơn bán/mua hàng.
    Quy trình hoá kế toán trên phần mềm, dễ sử dụng, độ ổn định cao…
    Các phân hệ chính đáp ứng đầy đủ theo chế độ kế toán, thuế như: Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán bán hàng và công nợ phải thu, Kế toán mua hàng và công nợ phải trả, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán TSCĐ & CCDC, Kế toán chi phí giá thành, Kế toán thuế, Báo cáo tài chính, Kế toán tổng hợp...

 Sas Innova 2013 Open