SecureZIP 14.2 - Công cụ nén file ZIP mạnh mẽ

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 22 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: PKWARE
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 26/11/2013
  • Bình luận:
Vote101
63
QA code SecureZIP 14.2

Nó cho phép quản trị viên IT thực thi các chính sách bảo mật đối với tài liệu quan trọng của công ty. Ngoài ra, SecureZIP còn giúp bạn giải quyết những vấn đề bảo mật dữ liệu hàng ngày, bao gồm: bảo vệ dữ liệu nhạy cảm cũng như giảm thiểu chi phí tổng thể.

SecureZIP 14.2


Một số tính năng chính:

    Đảm bảo an toàn cho tập tin cho dù chúng được lưu trữ ở bất cứ đâu - trên ổ cứng, CD, DVD, ổ đĩa flash hoặc thậm chí cả những dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
    Lựa chọn “Save as SecureZIP File” để nén, mã hóa và lưu trực tiếp từ Word, Excel hoặc PowerPoint.
    Tích hợp với Microsoft Outlook để cho phép bạn mã hóa email và tập tin đính kèm một cách tự động. Do đó, chỉ có người nhận mail mới có thể giải mã tập tin và tải nó về.
    Tự động xóa tập tin: SecureZIP có thể được cấu hình để ghi đè tập tin bị xóa một vài lần sao cho phù hợp với thông số kỹ thuật NSA nhằm đảm bảo thông tin đã được xóa không bao giờ có thể khôi phục trở lại.
    Cho phép người dùng áp dụng thêm một lớp bảo mật dữ liệu bằng cách lưu trữ key giải mã riêng của họ trên một thiết bị cầm tay nhỏ.
    Nén tập tin ở một vài định dạng lưu trữ, bao gồm: ZIP, TAR, BZ2, GZIP, UUEncode, XXEncode, Jar, OpenPGP, TAR BZIP2 và TAR GZIP. Open (decompress) ZIP, TAR, JAR, BZ2, RAR, GZIP, CAB, LZH, LZMA, PPMd, UUEncode, XXEncode, OpenPGP.
    Sử dụng chế độ nén “Lossless”, do đó không làm mất dữ liệu gốc khi tập tin được nén.
    Đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu.
    Tạo ra tập tin ZIP có khả năng tự giải nén PKSFX.