ServersCheck Monitoring Software 7.10

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 27.61 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: ServersCheck
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/03/2008
  • Bình luận:
Vote100
83
QA code ServersCheck Monitoring Software 7.10
Nó bao gồm báo cáo HTML thời gian thực, đồ hoạ và các thông số cấp độ Service. Vòng kiểm tra sẽ tìm và báo lỗi bằng via e-mail, mạng, tín nhắn hoặc SMS. Phần mềm này được sử dụng rộng rãi bởi nó được hỗ trợ đến 38 thứ ngôn ngữ khác nhau.