SharePoint Column Permission

 • Bản quyền: Trial
 • Kích thước: 4.7 MB
 • Yêu cầu:
 • Nhà phát hành:
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 24/09/2013
 • Bình luận:
Vote
50
QA code SharePoint Column Permission

http://www.fshare.vn/file/P1XWPS9N1F/

SharePoint Column Permission là ứng dụng cung cấp nhiều thiết lập bảo mật cho các cột và chế độ xem của danh sách trong SharePoint.

Những tính năng chính của SharePoint Column Permission:

Hạn chế truy cập đến các cột siêu dữ liệu

Ẩn các cột hoặc chuyển sang chế độ chỉ đọc (read-only), ngăn những người dùng không hợp lệ xem hoặc chỉnh sửa các dữ liệu nhạy cảm trong danh sách. Bạn có thể ẩn các cột trong Alert Me, hiển thị bảng dữ liệu, ẩn lịch sử các phiên bản, giảm tối đa nguy cơ các thông tin nhạy cảm bị lộ ra ngoài.

Hạn chế truy cập các thông tin đặt chế độ hiển thị bảo mật

Bằng cách thiết lập quyền xem cho mỗi thông tin trong danh sách SharePoint, bạn có thể đảm bảo rằng chỉ có những người được cấp quyền mới có thể xem thông tin bảo mật. Khi một thông tin để ở chế độ ẩn hoặc chỉ đọc (read-only), người dùng sẽ không có quyền xem hoặc không thể chỉnh sửa trừ khi được chủ tệp tin cấp quyền.

 

Cấp quyền chỉnh sửa cột/hiển thị dựa trên vai trò

Ngoài việc cấp quyền chỉnh sửa cột cho người dùng, nhóm người dùng hoặc người dùng trong danh sách Assign To, bạn cũng có thể đặt ra quy tắc dựa trên vai trò của người dùng để quyết định người được truy cập các cột này, ví dụ như chỉ cho phép Giám đốc chỉnh sửa nội dung các cột, đảm bảo đúng người đúng việc.

 

Chỉ định quyền theo điều kiện

Với những điều kiện nhất định, bạn có thể quyết định khi nào nên để các cột này ở chế độ thích hợp: hiện, chỉ đọc (read-only) hoặc ẩn, và quy định người được quyền xem. Tính năng này rất hữu ích khi các tổ chức lưu các nội dung nhạy cảm cũng chỗ với các thông tin thông thường.

 

Bỏ kích hoạt các nút Ribbon

Bạn có thể chặn những người dùng nhất định không được truy cập những chức năng nhất định của SharePoint bằng cách bỏ kích hoạt các nút Ribbon trong một danh sách hoặc thư viện, gồm xem bảng dữ liệu, RSS Feed, xuất sang Excel, mở bằng trình duyệt Explorer và các trình duyệt khác.

Hạn chế người dùng thiết lập chế độ xem

SharePoint chỉ cho phép một chế độ hiển thị mặc định cho tất cả người xem trong danh sách hoặc thư viện. Ứng dụng này cho phép bạn điều chỉnh một chế độ xem mặc định cho mỗi người dùng, dẫn người dùng đến chế độ xem mong muốn nhanh chóng và dễ dàng.

Quản lý cấp quyền điều chỉnh cột/hiển thị tập trung một chỗ

Truy cập và quản lý tất cả các phần cấp quyền chỉnh sửa cột/hiển thị từ một vị trí mà không phải làm việc với từng danh sách hoặc thư viện. Các chức năng mới được bổ sung gồm xem trước và xuất/nhập giúp cải thiện quản lý các phần được cấp quyền, người dùng có thể hiểu và thiết lập quyền xem cột bằng những tính năng này.

 

Tăng cường bảo vệ chặn truy cập từ các dịch vụ web

Trong một tổ chức, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng để kéo dữ liệu từ SharePoint qua các dịch vụ web. Cấp quyền xem cột làm hạn chế truy cập từ các biện pháp của dịch vụ web (List, Site Data, và View), ngăn người không được cấp quyền được xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu.

Tương thích với các ứng dụng khác

Với API (Application Programming Interface) công khai trong phân quyền cột, bạn có thể tích hợp ứng dụng vào phân quyền cột. Điều này sẽ kiểm soát truy cập cột bằng cách sử dụng các tính năng phân quyền cột, và không rò rỉ thông tin nhạy cảm khi người dùng kết nối dữ liệu SharePoint qua ứng dụng đó.

Hỗ trợ ngôn ngữ:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Đức

Yêu cầu hệ thống:

Tìm thêm: ,