Simatic Step 7 v11 sp2 - Lập trình cho các bộ điều khiển dòng Simatic

  • Bản quyền: Shareware
  • Kích thước: 3.8 GB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Siemens AG
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/09/2012
  • Bình luận:
Vote
643
QA code Simatic Step 7 v11 sp2 -  Lập trình cho các bộ điều khiển dòng Simatic

Hướng dẫn cơ bản về Simatic Manager Step7 (Tiếng Việt)

 

 

Simatic Step7 là gói phần mềm được tích hợp trong khái niệm TIA portal (phần mềm cơ sở tích hợp tất cả các phần mềm lập trình cho các hệ thống tự đông hóa và truyền động điện), với các trình soạn thảo như S7-SCL, S7-Graph, LAD, FBD và STL. Do phần mềm Simatic Step 7 mang tính hướng đối tượng, quản lý dữ liệu tập trung trong TIA portal, nên việc thay đổi dữ liệu ứng dụng trong một dự án sẽ được tự động cập nhật cho tất cả các thiết bị như bộ điều khiển và các màn hình vận hành. Việc truy cập dữ liệu một lần vào duy nhất một vị trí tăng khả năng hiệu dụng trong quá trình lập, cải thiện chất lượng dự án và giảm các lỗi có thể xảy ra. 

 

Tất cả các thiết bị phần cứng được cấu hình và kết nối mạng hoàn toàn trực quan qua “Device and Network View”. Các bộ điều khiển, thiết bị giao diện người máy, thâm chí cả máy tính PC cũng có thể được kết nối mạng một cách dễ dàng, trực quan tại đây. Trong chế độ trực tuyến, các thông tin chẩn đoán lỗi đều được hiển thị.