Simple CSS 2.1

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: HostM.com Web Hosting
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Bình luận:
Vote101
861
QA code Simple CSS 2.1

Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ – làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. CSS ( là từ viết tắt của Cascading Style Sheet, có thể tạm dịch là bản kiểu mẫu song song)  là một ngôn ngữ quy định cách  trình bày cho các  tài  liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…

Với Simple CSS bạn sẽ dễ dàng làm việc với CSS.


Tìm thêm: Simple, CSS, 2.1,