Slideboxx 3.0 - Tìm kiếm danh sách tập tin trình diễn nhanh chóng

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 17.3 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: Zinali
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 22/10/2013
  • Bình luận:
Vote
50
QA code Slideboxx 3.0

Dùng Slideboxx để tìm kiếm những slide xác định từ bất kỳ tập tin trình diễn nào với tốc độ được đánh dấu và kết hợp các slide đó thành 1 file trình diễn mới. Slideboxx đánh chỉ mục tất cả những tập tin trình diễn của bạn và tìm kiếm thông qua danh sách chỉ mục đó. Khi thực hiện tìm kiếm, kết quả sẽ được hiển thị qua dạng thumbnail để có thể nhanh chóng chọn lựa.

Slideboxx thích hợp cho người dùng muốn sử dụng lại các slide cũ trong các tập tin trình diễn trước đó.

Slideboxx 3.0