SoftPerfect Network Protocol Analyzer 2.7

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 1.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Softperfect Research
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/10/2008
  • Bình luận:
Vote100
617
QA code SoftPerfect Network Protocol Analyzer 2.7
NetWorx chương trình giúp bạn dễ dàng biết được băng thông sử dụng của bạn và tốc độ của tất cả các loại hình kết nối mạng, ...NetWorx sử dụng dễ dàng và miễn phí, nhưng vẫn mạnh mẽ với tiện ích cho đo băng thông sử dụng của bạn và tốc độ của tất cả các loại dây và không dây kết nối mạng (DIALUP, Ethernet, ISDN, DSL, không dây).Chương trình cung cấp các khả năng để đo thông qua mạng lưới của bạn, đồ họa và các lưu lượng truy cập và gửi đi, tùy chỉnh các thông báo, số liệu thống kê về kết nối DIALUP thời gian, hàng tuần, hàng ngày hàng tháng và băng thông sử dụng ...