Solid PDF Creator Plus 2.0 Build 36

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 14.7 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Solid Documents LLC
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/10/2008
  • Bình luận:
Vote100
335
QA code Solid PDF Creator Plus 2.0 Build 36

Tạo và chỉnh sửa file PDF,dễ dàng theo kiểu kéo thả (Drag and Drop)

 

Đặc điểm:
-tạo file PDF dễ dàng từ tài liệu của bạn với giao diện thân thiên (nhìn sao y vậy)
-Sử dụng PDF/A. tạo PDF/A-1b từ tài liệu với công cụ hoàn hảo theo chuẩn ISO 19005-1 .
-Watermarks: ghi tên bạn ,dấu mộc, hình ảnh hay màu phủ cho file PDF.In đầu đề điện tử
-sắp xếp lại trang. kéo thả các trang để sắp xếp giữa nhiều trang với nhau
-Tạo điều kiện sử dụng file:cho phép người sủ dụng có thể đọc,in, chỉnh sửa,sao chép hay ghi chú trên file của bạn

Cấu hình yêu cầu:
* Windows® Vista (32 bit), 2003 hay XP
* Microsoft® Office (mọi phiên bản) cần để tạo PDf từ .doc, .xls, .ppt, ...
* Một product license cho một máy (1 key một máy)
* CPU tối thiểu: Intel® Pentium® 4 (2GHz) hay AMD AthlonTM XP 2800+ (2.2GHz); RAM: 512MB
* nên dùng- CPU: Intel® 2 Duo E6300 (1.86GHz) hay AMD AthlonTM 64 X2 3800+ (2GHz); RAM: 1GB+ (2GB nếu chạy Windows® Vista)

Tìm thêm: Solid, PDF, Creator, Plus, 2.0, Build, 36,