Solid PDF Tools 7.3 Build 2038 - Bộ công cụ tuyệt vời cho việc chỉnh sửa file PDF

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 26 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / XP X64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Solid Documents, LLC
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/11/2012
  • Bình luận:
Vote102
173
QA code Solid PDF Tools 7.3 Build 2038 - Bộ công cụ tuyệt vời cho việc chỉnh sửa file PDF

Solid PDF Tools là một bộ công cụ All In One cực mạnh dành cho những bạn cần chỉnh sửa, chuyển đổi, tạo file ebook định dạng PDF . Chương trình cho phép bạn đánh dấu bản quyền vào file PDF bằng watermark sẵn có hoặc tự tạo.Các tính năng :


* Chuyển đổi mọi file văn bản, trang web thành PDF với nhiều tùy chọn.

* Scan và lưu file scan thành ebook PDF.

* Chỉnh sửa file PDF dễ dàng như đánh Word

* Tạo PDF từ nhiều nguồn (hình ảnh, văn bản trang Web...)

* Đặt Password cho file PDF.