Sothink SWF Editor 1.1 Build 389

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 6.5 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: SourceTec Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/02/2012
  • Bình luận:
Vote
94
QA code Sothink SWF Editor 1.1 Build 389

Sothink SWF Editor là một phần mềm chuyên nghiệp được thiết kế cho việc chỉnh sửa file SWF. Với bộ biên tập SWF hex, bạn sẽ không cần đến bộ công cụ phức tạp của  Adobe Flash để chỉnh sửa file SWF. Bỏ qua timeline, layer, bạn chỉ cần mở file SWF để xem các tags và các giá trị nhị phân. Chương trình giúp xác định nhanh chóng các giá trị tag, xem lại các tag node để kiểm tra kết quả.