SpaceObServer 5.1.0.817

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 13.1 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: JAM Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/08/2012
  • Bình luận:
Vote
59
QA code SpaceObServer 5.1.0.817

SpaceObServer quét các cấu trúc, kích thước và thuộc tính của những thư mục hoặc toàn bộ ở đĩa, sử dụng background service, và lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu MS SQL Server, ORACLE, MS Access hoặc IBM DB2