Speed Meter Pro 1.3.9052.0

  • Bản quyền: Trial 7 days
  • Kích thước: 13.3 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: Cisco Systems, Inc.
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/06/2009
  • Bình luận:
Vote
230
QA code Speed Meter Pro 1.3.9052.0
http://download.linksys.com/speedmeterpro/1.3.9052.0/smpsetup.exe

Speed Meter Pro của Pure Network có thể giúp người dùng máy tính giải quyết một số vấn đề mạng liên quan đến tốc độ ngay tại nhà.

Speed Meter Pro thực thi rất tốt những công việc như: vẽ sơ đồ mạng, chỉ ra các vấn đề trên PC, mạng (chẳng hạn có quá nhiều thiết bị sử dụng mạng cùng thời điểm) và sau đó đề xuất các hướng xử lý.

Speed Meter Pro không phát hiện và giải quyết sự cố liên quan đến việc chia sẻ máy in, trùng IP và cài đặt mạng.

Tìm thêm: Speed, Meter, Pro, 1.3.9052.0,