SpreadsheetConverter to HTML/JavaScript 5.1.23 - Đưa bảng tính Exel lên Net

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 8.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Framtidsforum I&M AB
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/01/2010
  • Bình luận:
Vote101
138
QA code SpreadsheetConverter to HTML/JavaScript 5.1.23 - Đưa bảng tính Exel lên Net

Tính toán trên web:

Chuyển đổi bảng tính MS Excel sang dạng tính toán trên web, không cần plugin.

Sử dụng phần mềm này, mọi người đều có thể tạo các trang web tính toán và tương tác.

Giải quyết vấn đề của bạn sử dụng Microsoft Excel, và hãy để SpreadsheetConverter chuyển đổi nó sang dạng HTML với mã JavaScript mà không cần kiến thức về lập trình. Chương trình hỗ trợ 180 hàm Excel.

Bạn có thể sử dụng nó cho các báo cáo chi tiêu, form đặt hàng, dành chỗ, tính công, cố vấn tài chính…

Các tính năng chính của "SpreadsheetConverter to HTML JavaScript":

- Đáp ứng ngay lập tức: tất cả các tính toán và phê chuẩn được hoàn thành ngay lập tức. Mọi thứ được thực hiện trên trình duyệt mà không cần giao tiếp với web server.

- Các biểu đồ với đường kẻ, thanh, tọa độ 2 chiều, radar và cột.

- Định dạng số hoàn hảo: nếu bạn chọn định dạng trong Excel, tất cả các dữ liệu được giữ nguyên chính xác như vậy

- Các trang web dễ sử dụng: tạo các form với dropdown menu, check box, radio button, các trường text lớn, list box.

- Trang web hoàn hảo: kế thừa định dạng của Excel: kiểu chữ, kích cỡ, màu sắc, đường bao, kiểu đường bao, hình ảnh. Trang web của bạn sẽ nhìn rất giống với bảng tính Excel.

- Không cần Excel: một khi trang web đã được tạo ra, bạn không cần phải sử dụng Excel nữa, kể cả máy chủ chứa trang web của bạn lẫn máy tính của người truy cập trang web đó.

Yêu cầu: MS Excel.

Giới hạn: 30 ngày dùng thử

Có gì mới ở phiên bản này:

- Cải thiện khả năng tương thích với Excel 2007 và Windows Vista.

- Thêm các hàm

- Tooltip tốt hơn.

- Hỗ trợ Firefox

- Copy kết quả tính toán vào template của trang web.