Steady Recorder 3 - Ghi và chỉnh sửa âm thanh

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.4 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Adrosoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/09/2012
  • Bình luận:
Vote
68
QA code Steady Recorder 3 - Ghi và chỉnh sửa âm thanh

Steady Recorder cho phép bạn ghi, chỉnh sửa và lưu lại bất kỳ âm thanh từ card âm thanh của bạn. Chương trình thích hợp cho việc ghi những file dài. Nó có thể ghi âm bất cứ tín hiệu âm thanh nào đi qua card âm thanh thành định dạng MP3 và WMA.

 
Để kiểm soát quá trình ghi âm khi ghi hiển thị một dạng sóng âm thanh và quang phổ trong thời gian thực. Với công cụ lựa chọn, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh và lưu lại bất kỳ phần nào của một dạng sóng.