StickyNote 9.0 - Nhắc nhở công việc đúng lúc

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 4.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Tenebril Incorporated
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/02/2009
  • Bình luận:
Vote101
1953
QA code StickyNote 9.0 - Nhắc nhở công việc đúng lúc

StickyNote là chương trình tạo ghi chú ảo phổ biến nhất trên thế giới, và là chương trình duy nhất cung cấp ghi chú 3D, giống như nó được dán trực tiếp lên màn hình của bạn .

Bạn có nhiều thông tin cần nhớ hơn bao giờ hết?Mật khẩu?Số điện thoại? Tin nhắn? Ý tưởng? Quản lý những thông tin này một cách hiệu quả rất quan trọng đối với bạn. StickyNote cung cấp một giải pháp dễ dùng, cả ở nhà và tại công sở.