Super Screen Recorder 7.95

  • Bản quyền: Trial 7 days
  • Kích thước: 3.09 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ZeallSoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/04/2008
  • Bình luận:
Vote100
218
QA code Super Screen Recorder 7.95
Super Screen Recorder 7.95 cho phép hiệu chỉnh chất lượng và lưu file dưới dạng AVI, rất thích hợp để bạn ghi lại các đoạn phim chỉ cho xem trực tuyến, và cũng là một công cụ hỗ trợ cho việc biên tập video.
Tìm thêm: Super, Screen, Recorder, 7.95,