Super Video Converter 5.4

  • Bản quyền: Trial 7 days
  • Kích thước: 2.03 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
  • Nhà phát hành: Witcobber Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/03/2008
  • Bình luận:
Vote100
221
QA code Super Video Converter 5.4

Chương trình còn hỗ trợ ghép nhiều định dạng file AVI/DivX,MPEG hoặc WMV/ASP thành một. Đó cũng chính là sức mạnh của Super Video Converter khi không hạn chế số lượng file ghép ở nhiều định dạng khác nhau, vào thành 1 file: AVI, MPEG, WMV, hoăc ASP.
Ngoài ra chương trình còn có thể chuyển đổi tất cả những định dạng của DivX(MPEG4) và AVI, chuyển đổi PAL sang NTSC; chuyển kiểu bộ giải mã/hệ thống giữ PAL <=> NTSC, DivX <=> cinpeak, hỗ trợ file (WMV/ASF).

Tìm thêm: Super, Video, Converter, 5.4,