SurfStats Log Analyzer - Phân tích hoạt động trên web

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 20.8 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: SurfStats Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 26/11/2013
  • Bình luận:
Vote
58
QA code SurfStats Log Analyzer

Đây là giải pháp lý tưởng cho người sử dụng và các doanh nghiệp để phân tích các hoạt động trên trang web của họ và trên trang web của đối tác thứ 3. Bản cho doanh nghiệp của SurfStats có cấp phép cho phép phân tích lưu lượng thông tin trên một số không giới hạn các trang web từ một hệ thống máy tính…

SurfStats Log Analyzer