System Monitor II 10.5

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 154 KB
  • Yêu cầu: Windows Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Igor "Igogo" Bushin
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 15/12/2010
  • Bình luận:
Vote
874
QA code System Monitor II 10.5

System Monitor sẽ hiển thị tất cả các lõi CPU (1 Core, 2 Core, 3 Core, 4 Core, 6 Core, 8 Core, 12 Core, 16 Core hoặc 24 Core) và RAM mà bạn sử dụng. Đồng thời nó cũng hiển thị cấu hình bên trong và history sử dụng của bộ nhớ RAM.

Tìm thêm: System, Monitor, II, 10.5,