Systweak CacheBoost Professional Edition 5.0.2.3

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.8 MB
  • Yêu cầu: Windows NT / 2K / XP / Vista / 2008
  • Nhà phát hành: Systweak Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/01/2009
  • Bình luận:
Vote101
227
QA code Systweak CacheBoost Professional Edition 5.0.2.3

CacheBoost tối ưu cho hệ thống Windows bởi việc quản lý cache và sự thực thi của hệ thống Windows NT, 2000, XP và .Net Servers. Và kết quả là chương trình của bạn chạy nhanh hơn và ổn định hơn trước. Nó giám sát và điều khiển các luồng đang thực thi trong bộ nhớ và lấy lại những vùng nhớ không còn làm việc.

CacheBoost’s là một bộ kết hợp để cho bạn có thể phục hồi lại cùng nhớ bị mất và ngăn cản Windows bị lỗi. Được xây dựng dựa trên Memory Zipper và công nghệ Data Safe mở rộng cho hệ thống về bộ nhớ và bảo đảm sự an toàn và chắc chắn của dữ liệu.

Không những nó cho phép bạn hiệu chỉnh theo ý thích của mình với các lựa chọn do bạn đã cấu hình mà nó còn có thể áp dụng cho các máy khác với cùng cấu hình mà bạn đã định sẵn cho chương trình.