T-Shirt Skulls - Bộ Vector T-Shirt đầu lâu cực độc đê dùng cho việc thiết kế

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: LOZOR
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/03/2010
  • Bình luận:
Vote
533
QA code T-Shirt Skulls - Bộ Vector  T-Shirt đầu lâu cực độc đê dùng cho việc thiết kế

Bộ Vector  T-Shirt đầu lâu cực độc đê dùng cho việc thiết kế.Đã để sẵn dưới dạng file lưu của photoshop,down về có thể thiết kế tùy theo khả năng và mục đích.Đẹp và rất...đẹp