Teaching Templates Quiz Maker 12.2.0 - Phần mềm giúp người dùng tạo các bài tập giáo dục tương tác lẫn nhau

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 20.3 MB
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: Tac-Software
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 12/11/2013
  • Bình luận:
Vote
66
QA code Teaching Templates Quiz Maker 12.2.0

Các bài tập tạo ra có thể được đặt trên một trang web hoặc chay như một chương trình độc lập để có thể sử dụng ở nhà cũng như trong lớp học. Teaching Templates Quiz Maker có hỗ trợ toàn bộ font Unicode để đảm bảo người dùng có thể dễ dàng sử dụng khi cần thiết.

Teaching Templates Quiz Maker