TimeSheet 1.1

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.6 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7
  • Nhà phát hành: BusinessRunner
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/05/2010
  • Bình luận:
Vote
422
QA code TimeSheet 1.1

TimeSheet: là một giải pháp về quản lí thời gian làm việc một cách hữu hiệu. TimeSheet: rất mạnh mẽ và dễ sử dụng  cho việc ghi lại các nhiệm vụ. Chương trình cũng cải thiện khả năng thống kê tài chính, giúp đăng kí các tiến trình sẽ diễn ra và trong một khoảng thời gian xác định.

TimeSheet sẽ tự động ghi lại thời gian mà bạn đã dùng dành cho công việc

 


Tìm thêm: TimeSheet, 1.1,