Topaz DeNoise 4.1.0

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 25.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Topaz Labs LLC
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/06/2010
  • Bình luận:
Vote
199
QA code Topaz DeNoise 4.1.0

Topaz DeNoise là một plugin Photoshop rất dễ sử dụng có thể giúp bạn loại bỏ các điểm nhiễu của ảnh số. Chương trình tập trung vào việc loại bỏ điểm nhiễu trong khi vẫn giữ được hầu hết chi tiết hình ảnh.

 

Tìm thêm: Topaz, DeNoise, 4.1.0,