Total HTML Converter 1.5.222

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 5.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Helmsman
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/05/2011
  • Bình luận:
Vote
170
QA code Total HTML Converter 1.5.222

Total HTML Converter là giải pháp toàn diện để chuyển đổi các file HTML sang định dạng PDF, DOC, XLS, JPEG, TIFF, RTF, và TXT.

Bên cạnh đó, Total HTML Converter có thể chuyển đổi nhiều dữ liệu HTML hoặc folder. Khi bạn chuyển đổi HTML sang PDF hoặc HTML sang TIFF, phần mềm này có thể kết hợp tất cả các file đầu ra vào một dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi 5 file HTML thành một file PDF.


Phần mềm này hỗ trợ tất cả các tag HTML, bao gồm cả quản lý tách trang với kiểu CSS. Bạn cũng có thể thêm header IE và footer (ngày, giờ, đếm trang,...) vào dữ liệu đầu ra.

Thêm vào đó, bạn cũng có thể chuyển đổi các file MHT sang định dạng file DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF, và text. Nếu bạn có file FLash trên trang, Total HTML Converter sẽ tạo một bản chụp màn hình của nó khi chuyển đổi trang sang định dạng khác.

Total HTML Converter cũng có thể chuyển đổi các trang web. Điền địa chỉ URL và nhận file được chuyển đổi chỉ trong vài giây. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chuyển đổi trang web sang định dạng ảnh. Chỉ cần điền địa chỉ URL và bạn sẽ có được file ảnh JPEG hoặc TIFF.
 

Tìm thêm: ,