Tracks Eraser Pro 8.9 Build 1000

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 2.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Acesoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 27/05/2013
  • Bình luận:
Vote100
89
QA code Tracks Eraser Pro 8.9 Build 1000

Chương trình cho phép bạn xóa đi các cookie, history, cache, URLs trong trình duyệt của bạn, các thư mục tạm thơi, chạy history, tìm kiếm history, mở/ghi history, các tài liệu gần nhất và track của gần 100 ứng dụng phổ biến như là playlist của: RealPleayer, MediaPlayer, QuickTime; các file tạm thời của Office, Acrobat, Winzip... 


Tracks Eraser có hiệu quả tốt khi dùng với các trình duyệt: IE, Netscape, AOL, Opera.