Transmute 2.08 - Đồng bộ hóa bookmark các trình duyệt

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Darq Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/09/2010
  • Bình luận:
Vote
200
QA code Transmute 2.08 - Đồng bộ hóa bookmark các trình duyệt

Transmutelà một công cụ chuyển đổi bookmark có thể nhập và xuất chỉ mục giữa các trình duyệt web mới nhất như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Apple Safari, Chromium và Flock.

Tiện ích tuyệt vời này sẽ chuyển đổi, đồng bộ hóa, sắp xếp, tổ chức và loại bỏ các bản sao từ dấu trang của bạn và nhiều hơn nữa.

Hỗ trợ
* Google Chrome
* Mozilla Firefox
* Internet Explorer
* Opera
* Apple Safari
* Crom
* Flock
* Konqueror - là một web mã nguồn mở trình duyệt cho KDE, sử dụng chủ yếu trong Linux.
....