Tribler 6.0.3 - Xem video trực tuyến, tìm kiếm file

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 46 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7
  • Nhà phát hành: Tribler
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/12/2012
  • Bình luận:
Vote
107
QA code Tribler 6.0.3 - Xem video trực tuyến, tìm kiếm file

Tribler là một ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm, thưởng thức và chia sẻ nội dung tập tin một cách dễ dàng. Tribler có một cộng đồng lớn tạo điều kiện tốt nhất để bạn chia sẻ file qua mạng ngang hàng (p2p). 

 
Khi chạy chương trình ứng dụng Tribler, nó sẽ tự động bắt đầu tìm kiếm những người dùng khác có chạy Tribler trên máy tính của họ. Sau khi bắt đầu một kết nối thành công, Tribler sẽ bắt đầu trao đổi dữ liệu. 
 
Đầu tiên nó trao đổi thông tin cá nhân (như hình ảnh đại diện của bạn, danh sách bạn bè của bạn…) và thông tin về các file có sẵn trong mạng.
 
Với Tribler,  bạn không cần phải truy tìm các file torrent trên các trang web, nâng cấp mới nhất của các codec Divx, cài đặt Flash plugin vì Tribler là một ứng dụng “tất cả trong một”
 
Một số tính năng chính của Tribler:
Dễ dàng tải về
Bạn có thể sử dụng phần mềm xem video tích hợp để bắt đầu xem ASAP
Nội dung phong phú
Tìm kiếm cả Bittorrent và Liveleak.