UltraVNC 1.1.8.2 - Điều khiển máy tính từ xa

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Sam Liarfo & Rudi De Vos
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/03/2013
  • Bình luận:
Vote103
191
QA code UltraVNC 1.1.8.2 - Điều khiển máy tính từ xa

UltraVNC là một chương trình dễ sử dụng và miễn phí, giúp hiển thị desktop của PC khác trên màn hình PC của bạn thông qua mạng hoặc Internet. UltraVNC cho phép bạn sử dụng chuột và bàn phím để điều khiển PC kia từ xa; tức là bạn có thể làm việc với một PC khác cứ như thể là bạn đang ngồi trước mặt nó vậy.


Chương trình cho phép bạn sử dụng chuột và bàn phím để kiểm soát các máy tính từ xa. Nó có nghĩa là bạn có thể làm việc trên một máy tính từ xa, nếu như bạn đang ngồi ở phía trước nó, ngay từ vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn cung cấp hỗ trợ máy tính, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các máy tính của khách hàng của bạn từ bất cứ nơi nào trên thế giới và giải quyết các vấn đề helpdesk xa! Với addons như SingleClick khách hàng của bạn thậm chí không có sẵn để cài đặt phần mềm hoặc thực hiện các thủ tục phức tạp từ xa được helpdesk hỗ trợ.