Ultralingua Spanish-English Dictionary - Phần mềm từ vựng

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 10.4 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: Ultralingua
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 28/11/2013
  • Bình luận:
Vote
97
QA code Ultralingua Spanish-English Dictionary

Ultralingua Spanish-English Dictionary cung cấp một từ điển đồng nghĩa phong phú của các từ đồng nghĩa và trái nghĩa, cách chia động từ đầy đủ trong tất cả các thì. Công cụ này cung cấp một ngôn ngữ mạnh mẽ, đầy đủ với cách chia động từ trong tất cả các thì, và dịch thuật số cho văn bản.

Tính năng Flash card cho phép người dùng tạo các thiệp flash, và sau đó xem lại với phim hoạt hình tuyệt đẹp. Ultralingua Spanish-English Dictionary đã lên tới 250.000 từ mỗi mục và không cần kết nối internet để sử dụng.

 Ultralingua Spanish-English Dictionary


Một số tính năng chính của Ultralingua Spanish-English Dictionary:

    Chỉ dẫn để sử dụng từ trong văn học, tiến lóng (bao gồm cả từ đồng nghĩa, đi kèm giới từ, danh mục chung, và nhiều hơn) hàng ngàn thuật ngữ kỹ thuật; ngữ pháp ghi chú liên quan đến các hình thức không thường xuyên cho hàng ngàn mục (số nhiều, quá khứ, tương lai...)
    Tự động chia động từ (cho nhiều ngôn ngữ)
    Giao diện đa ngôn ngữ
    Cấu trúc Modular - thêm một số ngôn ngữ vào một giao diện Ultralingua
    Thêm mục cá nhân
    Dịch cụm văn bản qua web
    Cải thiện tính năng Powersearch.
    Kéo và thả, cho phép bạn kéo từ giữa Ultralingua và các ứng dụng khác.