Universal Maps Downloader 6.66

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 1.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: softonpc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/06/2011
  • Bình luận:
Vote
217
QA code Universal Maps Downloader 6.66

Universal Maps Downloader giúp bạn download các hình ảnh dữ liệu bản đồ từ Yahoo Maps, Google Maps hoặc Microsoft Maps.

 

Bạn có thể xem các bản đồ bằng chức năng Map Viewer hoặc kết hợp chúng lại thành ảnh BMP với chức năng Maps Combiner.