Universal Viewer Free 5.7.0.0 / Pro 6.5.0.0 - Xem hàng trăm định dạng khác nhau

 • Bản quyền: Freeware
 • Kích thước: 11.3 MB
 • Yêu cầu: Windows All
 • Nhà phát hành: Alexey Torgashin
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 29/05/2012
 • Bình luận:
Vote109
226
QA code Universal Viewer Free 5.7.0.0 / Pro 6.5.0.0 - Xem hàng trăm định dạng khác nhau

Ngày nay với sự ra đời hàng trăm định dạng khác nhau bạn ko biết phải có i ko biết bao nhiêu chương trình cho đủ. Nhưng Universal Viewer đã làm được điều đó nó có thể đợc đựoc hàng trăm định dạng quen thuộc....!!!

Giúp bạn ko phải tốn thời gian coi hàng chục chương trình để đọc chúng !!!


Các file hỗ trợ:

 • Text: txt,rtf, c,cpp,h,hpp,pas,dpr,ini,bat,cmd,url
 • Image:bmp,ico,wmf,emf,jpg,jpeg,jpe,jfif,rle,dib,gif,win,vst,vda,tga,icb,tif,tiff,fax,eps,pcx,pcc,rpf,rla,sgi,rgba,rgb,bw,psd,pdd,ppm,pgm ,pbm,cel,pic,pcd,cut,pal,psp,png
 • Media:avi,mpg,mpeg,mpe,mpv,mp3,mp2,mp1,m1v,m2v,mpv2,mp2v ,mpa,m1a,m2a,asf,lsf,lsx,ivf,wav,mid,midi,rmi,kar,aif,aifc,aiff,au,snd,mov,qt,3 gp,3gp2,3g2,3gpp,ra,rm,ram,rmvb,rpm,rt,rp,smi,smil,roq,asx,m3u,pls,wvx,wax,wmx,wm v,wma,wmp,wm,cda,ac3,dts,vob,ifo,d2v,fli,flc,flic, mka,mkv,ts,tp,tpr,pva,aac,mp4,ogm,ogg,divx,vp6,m4a ,m4b,vqf,ape,mpc,flac
 • Internet:htm,html,htx,shtml,xhtml,shtm,stm,xml,xsl,php,php2,php3,asp,pl,vrml,plg,mht,htt,doc,dot,xls,xlt,pot,pps,ppz,ppt,wbk,wps,csv,odt,o ds,odp,odg,odf,odb,odm,ott,oth,ots,otg,otp,sxw,sxc,sxg,sxi,sxd,sxm,stw,stc,std,st i,pdf,swf