Unlocker 1.9.1 - Chuyên trị những file cứng đầu

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 783 KB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / 7
  • Nhà phát hành: Cedrick Collomb
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/04/2011
  • Bình luận:
Vote113
1278
QA code Unlocker 1.9.1 - Chuyên trị những file cứng đầu

Unlocker là 1 trong 3 chương trình duy nhất trên thế giới (cùng với Advanced Process Manipulation và DLL Master) có thể “trị” được file .dll, xóa các file thông tin index.dat (file cài đặt của một chương trình cài lại máy sau khi cởi bỏ nó và thường không xóa được).

Nó giúp bạn Delete, Rename và Move bất kỳ chương trình nào, ngay cả khi đang hoạt động. Bình thường, bạn không được phép làm điều này nhưng Unlocker sẽ giúp bạn làm điều đó rất dễ dàng, áp đặt các tên bị xem là Invalid Names trong Windows.

Với tất cả các chương trình khác, khi làm một thao tác bị Windows ngăn lại, chúng thường chọn việc thực hiện lệnh của bạn với yêu cầu khởi động lại máy. Unlocker có tính năng áp đặt lệnh mà không cần khởi động lại máy.