Update Pack EN For XP - Bản cập nhật cho XP

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 57.9 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Microsoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/05/2009
  • Bình luận:
Vote103
1522
QA code Update Pack EN For XP - Bản cập nhật cho XP

Đây là gói update cho Windows đến tháng 4 năm nay. Ở đây có tất cả các bản cập nhật chuẩn, sau khi phát hành Service Pack 3. Trong số đó cũng vẫn còn rất nhiều các cập nhật mà không có khi bạn sử dụng chức năng Auto Update của Windows! Đây là gói cho phù hợp với tất cả các ứng dụng Windows.

Tìm thêm: Update, Pack, EN, For, XP, -, Bản, cập, nhật, cho, XP,