Usb Ghost Fastest 3.0 - Tạo boot cho USB dễ dàng

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 10.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Hà Minh
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/02/2013
  • Bình luận:
Vote103
2573
QA code Usb Ghost Fastest 3.0 - Tạo boot cho USB dễ dàng

"Usb Ghost Fastest" có khả nang tạo Boot Cho USB của bạn và chạy chương trình Ghost trên nền Dos để phục vụ quá trình "Sao lưu - phục hồi" Windows.

Các tính năng chính:
- Cho phép bạn tích hợp 3 loại file vào USB Boot của mình, đó là những file có đuôi: ISO,IMG,IMA,GZ
- Update: Cho phép cập nhật các phiên bản "Usb Ghost Fastest" mới nhất!
- Add File: Thêm file{img,ima,iso,gz} vào USB do bạn lựa chọn ở bất kì thư mục nào.
- Edit Menu: Có thể sửa dòng "title" khi tích hợp các file{img,ima,iso,gz} vào USB.
- Fomat: Với chức năng này các bạn có thể "Fomat" USB với 2 chuẩn: FAT32 và NTFS.
- Test Drives: Kiểm tra chính xác xem bạn đã chọn đúng ổ "USB" hay chưa để cài đặt một cách chính xác.
- Giao diện trực quan giúp mọi người có thể sử dụng 1 cách dễ dàng!