VB Decompiler Lite 9.1 - Dịch ngược mã nguồn VB

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 4.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: GPcH Soft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/09/2012
  • Bình luận:
Vote101
946
QA code VB Decompiler Lite 9.1 - Dịch ngược mã nguồn VB

VB Decompiler là trình dịch ngược cho các chương trình được viết trên chương trình Visual Basic  (EXE, DLL hoặc OCX). Như bạn biết, các chương trình trong Visual Basic có thể được dịch thành p-code(mã giả) đã được dịch hoặc thành code gốc.Kể từ khi p-code bao gồm nhiều lệnh cấp độ cao thì đã có một khả năng thực sự để dịch ngược nó thành mã nguồn (tất nhiên tên của các biến, chức năng,... sẽ không được dịch ngược). VB Decompiler khôi phục nhiều lệnh p-code và mặc dù có một cách lâu hơn cho việc tạo mã nguồn có thể dịch được thì trình dịch ngược sẽ phân tích thuật toán của chương trình dễ dàng hơn nhiều và khôi phục toàn bộ mã nguồn của nó.Nếu một chương trình được dịch thành mã gốc thì việc khôi phục mã nguồn từ các chỉ lệnh của máy là không thể thực hiện được. Nhưng VB decompiler có thể giúp phân tích chương trình thậm chí là trong trường hợp đó. Nó có một bộ phận phân tách mạnh có thể hỗ trợ các lệnh Pentium Pro bao gồm MMX và SSE. Nó cho phép bạn tách rời tất cả các chức năng. Bên cạnh đó còn có một bộ phân tích mã giúp tìm kiếm tất cả các hướng gọi chức năng API và các tham chiếu chuỗi trong mã đã được phân tách và rồi thay đổi chúng thành các các diễn giải cho các chuỗi phân tích. Xét một cách toàn diện, VB Decompiler là công cụ lý tưởng cho việc phân tích chương trình và nó sẽ trở nên cần thiết nếu bạn làm mất mã nguồn và cần khôi phục lại toàn bộ dự án. 

Tìm thêm: lập trình, tool, ,