Vietnamese Calendar 4.0.0

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Phan Hải Tú
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/05/2010
  • Bình luận:
Vote102
4495
QA code Vietnamese Calendar 4.0.0

Vietnamese Calendar là một chương trình lịch nhỏ gọn, giao diện trực quan cho phép xem ngày, tháng năm Dương Lịch và Âm Lịch trên màn hình Desktop.

Tìm thêm: ,