Vista User Time Manager 4.9.1.6 - Kiểm soát thời gian dùng máy tính

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 4.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: 1st Security Software Center
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/03/2011
  • Bình luận:
Vote105
198
QA code Vista User Time Manager 4.9.1.6 - Kiểm soát thời gian dùng máy tính

Bạn lo lắng những đứa trẻ của bạn tiêu phí nhiều thời gian vào việc chơi game hoặc không muốn chúng sử dụng máy tính khi bạn muốn chúng đi ngủ? Vista User Time Manager sẽ giúp bạn giới hạn thời gian sử dụng máy hoặc Online.

Vista User Time Manager giúp bạn chỉ rõ thời điểm và thời gian máy có thể sử dụng và xác định User nào được quyền sử dụng hay không được sử dụng. Bạn có thể lên lịch cho máy có thể sử dụng ở thời điểm nào trong ngày mỗi tuần! Chương trình sẽ tự log out máy khi hết thời gian. Bạn cũng có thể ngăn việc sử dụng máy đến 1 thời điểm nhất định (cho từng user).

Vista User Time Manager ghi lại mọi việc làm trên máy tính vào 1 file log, do đó bạn có thể biết rõ thời gian, thời điểm sử dụng máy. Chương trình sẽ có 1 password để ngăn chặn những User không được phép thay đổi hay gỡ bỏ chương trình. Các file của chương trình được bảo vệ an toàn và không thể bị xóa bởi một người khác trừ bạn.


Chức năng:
*Cài đặt thời gian cho từng User hay Group.
*Lên lịch thời gian sử dụng mỗi ngày.
*Thiết lập khoảng thời gian được phép đăng nhập.
*Thiết lập hạn chế cho mỗi User.
*Không cho gỡ bỏ các ứng dụng cần thiết.
*Bảo vệ Files và Folder.
*Có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn sau:
-Log off máy khi hết thời gian quy định.
-Restart máy khi hết thời gian.
-Shut down khi hết thời gian.
*Password bảo vệ chương trình....