Vuze 4.8.1.2

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Olivier Chalouhi
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/12/2012
  • Bình luận:
Vote100
99
QA code Vuze 4.8.1.2
Azureus Vuze kết nối vào mạng BitTorrent. BitTorrent là giao thức sẻ chia (peer-to-peer) đồng đẳng (hay ngang hàng) để dẫn truyền các file. Người dùng kết nối trực tiếp để gửi và nhận các phần của một file, trong khi trung tâm kiểm soát kiểm tra số lượng hoạt động của các peer và quản lý các kết nối mà không cần hiểu biết chi tiết về nơi phân bố của các file.

Azureus cũng cũng cung cấp một tính năng tracker nhúng cho phép bạn dễ dàng thiết lập và sử dụng.

Những tính năng chính của Azureus:
- Tải nhiều torrent cùng lúc.
- Giới hạn tốc độc upload và download cho từng torrent hoặc toàn bộ.
- Các luật SEED cao cấp.
- Thiết lập lưu trữ tạm.
- Chỉ sử dụng 1 cổng cho tất cả các torrent.
- UPnP sẽ thiết đặt forward trên router của bạn.
- Có thể sử dụng một proxy, cho cả giao thức tracker và peer (ngang hàng).
- Phục hồi lại nhanh chóng.
- Có thể thiết lập thư mục download mặc định và di chuyển các tập tin đã hoàn thành.
- Có thể tự động nhập các torrent từ một thư mục đã thiết đặt.
- Giao diện có khả năng tùy biến cao.
- Tracker nhúng dễ dàng thiết lập và sử dụng.

Những điểm mới trong phiên bản:

- UI: Giao thức và cao hơn được trình bày trên một biều đồ tốc độ.
- UI: Torrent tải về có thể di chuyển hoặc đổi tên khi đang chạy - torrent sẽ tự động tạm dừng.
- UI: Đổi tên tập tin torrent, lưu thư mục và hiện thị tên cùng một thời điểm.
- UI: Các biểu tượng trong thực đơn Plugin khi click chuột phải cũng xuất hiện trong thực đơn "Torrent".
- UIv3: Tùy chọn cho việc sử dụng Mozilla/Firefox làm trình duyệt nền.
- Plug: Thêm hỗ trợ cho các plugin dễ dàng sử dụng một file ngoài cấu hình cho các thiết đặt.
- Plug: Đầy đủ điều khiển cho các plugin.
- Plug: Thêm tài nguyên download từ Sourceforge.
- Plug: Thêm phương thức API.....