Wallpaper Expert 3.8.4

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 2.65 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: Neon Labs
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
112
QA code Wallpaper Expert 3.8.4

Bạn đang sở hữu rất nhiều bức ảnh đẹp từ các kỳ nghỉ, album gia đình, hay từ internet? Nếu bạn đã từng cảm thấy việc quản lý chúng thật là khó khăn, hãy thử Wallpaper Expert, một công cụ quản lý wallpaper tuyệt vời. Nó quản lý bằng cách chia thành các danh mục; bạn có thể sắp xếp những kiểu wallpaper khác nhau vào các danh mục tương ứng. Các file được sử dụng làm wallpaper là BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF, EXIF, WMF và EMF.

Wallpaper Expert có nhiều kiểu wallpaper khác nhau(center, tile, stretch, maximize và kiểu do người dùng tạo), các màu nền khác nhau(màu mặc định, lấy từ ảnh và tự chọn) và sử dụng thứ tự khác nhau để thay đổi wallpaper(tiến, lùi, ngẫu nhiên). Bạn có thể thay đổi wallpaper khi Windows khởi động, thời gian thay đổi xác định hay ngẫu nhiên, hoặc theo kế hoạch, làm cho các icons trên desktop chìm đi, thay đổi độ trong suốt của của thanh taskbar, tạo các phím nóng để thực hiện nhanh một số tác vụ.

Wallpaper Expert là một công cụ giúp bạn quản lý và thay đổi các wallpaper.

Wallpaper Expert xuất hiện ở khay hệ thống(system tray) và không cần giao diện để thực hiện các yêu cầu của bạn. Một Windows Explorer trực quan tương tự giao diện người dùng và tiện ích drag-and-drop giúp cho Wallpaper Expert thực sự là một phần mềm quản lý wallpaper thân thiện.

Yêu cầu cấu hình: GDI+

Giới hạn ở bản dùng thử: 30 ngày dùng thử.

Tìm thêm: Wallpaper, Expert, 3.8.4,