Wallpapers Collection

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 15 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/06/2009
  • Bình luận:
Vote106
3746
QA code Wallpapers Collection
http://mega.1280.com/file/AEPCXBM1/

Hoặc

http://ifile.it/v7g3etz

Với một người sử dụng máy tính, wallpaper là một trong những thư viên luôn cần cập nhật thường xuyên. Không chỉ nói lên tính cách mà còn cả tâm lí thời điểm sử dụng wallpaper đó của người dùng.

Tìm thêm: Wallpapers, Collection, ,