WebSite-Watcher 2012 12.2 Final - Theo dõi tin tức từ forum, blog yêu thích

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 8.7 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Martin Aignesberger
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/08/2012
  • Bình luận:
Vote
92
QA code WebSite-Watcher 2012 12.2 Final - Theo dõi tin tức từ forum, blog yêu thích

Website-Watcher sẽ theo dõi và thông báo cho bạn biết mỗi khi trên website, forum, blog,… ưa thích có tin bài mới. 

 
Nhờ Website-Watcher, bạn sẽ rất chủ động trong việc theo dõi nội dung website, forum, blog bất kỳ, không phải mất công thường xuyên “lui tới” để xem có bài viết mới hay không.
 
Các tính năng chính:
• Tự động kiểm tra và cập nhật trang web
• Tự động hóa thời gian biểu hàng ngày, đẩy mạnh sự hiệu quả của bạn.
• Tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian
 
Những tính năng khác:
• Theo dõi trang web
• Theo giỏi những trang có mật khẩu bảo vệ
• Theo dõi những bài đăng lên và những trả lời trong diễn đàn
• Theo dõi RSS feed, nhóm mới và những tập tin nội bộ
• Làm nổi bật những thay đổi trong một trang
• Hệ thống lọc mạnh mẽ giúp bỏ qua những thông tin không cần thiết
• Rất nhiều tính năng được cập nhật thường xuyên
 
Những ích lợi bạn có được:
• Không phí thời gian kiểm tra những trang web để cập nhật thông tin vì WebSite Watcher đã tự động làm công việc này giúp bạn
• Biết được những gì mà website "đối thủ" của bạn đang làm