WiFi-Manager 4.1

  • Bản quyền: Shareware
  • Kích thước: 1.19 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: Nicomsoft Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/03/2008
  • Bình luận:
Vote100
282
QA code WiFi-Manager 4.1

Bạn sễ dễ dàng hiệu chỉnh thông qua hàm API, thiết lập các điều khiển WiFi  từ VB hoặc  ngôn ngữ .NET giống như VB,NET hoặc C#

Tìm thêm: WiFi-Manager, 4.1,