WinAIO Maker Professional 1.1

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Josh Cell Softwares
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/10/2011
  • Bình luận:
Vote
111
QA code WinAIO Maker Professional 1.1

WinAIO Maker là một công cụ chuyên nghiệp để quản lý, tùy chỉnh, chỉnh sửa và xóa các Images trong WIMs, tạo các file có khả năng boot.

 

Tất cả chức năng của phần mềm này đã được nén ở mức cao nhất, để tiết kiệm dung lượng và chấp nhận người dùng ghi ra đĩa.