WinMPG Video Convert 9.1.1

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 12.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Direct-Soft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/06/2010
  • Bình luận:
Vote101
244
QA code WinMPG Video Convert 9.1.1

WinMPG Video Convert là một giải pháp toàn diện cho việc chuyển đổi định dạng file video. Chương trình hỗ trợ chuyển đổi avi sang mpeg1, avi sang mpeg2, avi sang dvd, avi sang vcd, avi sang svcd. Thậm chí rmvb sang mpeg1, mpeg2, vcd, dvd, svcd, avi. Tất cả định dạng sang avi, divx, rmvb, 3gp, mp4, wmv. Tất cả định dạng sang vcd, dvd, svcd, mpeg1, mpeg2.


WinMPG Video Convert hỗ trợ hầu hết định dạng file video, kể cả avi, mpeg1, mpeg2, mpeg-4, vcd, svcd, dvd, divx, asf, wmv, rmvb, rm, 3gp, mp4, QuickTime mov, và flash swf. Hỗ trợ xem trước kết quả.


Chức năng WinMPG Video Convert:

# Chuyển đổi AVI,WMV,DVD,SVCD,MPEG1,MPEG2,MOV,QT,WAV,WMA sang 3GP (mp4)
# Chuyển đổi RM/RMVB to AVI,VCD,DVD,SVCD,MPEG1,MPEG2,RMVB,WMV
# Chuyển đổi AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 sang AVI
# Chuyển đổi AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 sang VCD
# Chuyển đổi AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 sang DVD
# Chuyển đổi AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 sang RMVB
# Chuyển đổi AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 sang MPEG1
# Chuyển đổi AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 sang MPEG2
# Chuyển đổi AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 sang SVCD
# Chuyển đổi AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1 sang WMV
# Chuyển đổi Flash SWF sang AVI
# Hiển thị thông tin file
# Xem trước mọi sự chuyển đổi. WinMPG Video Convert chỉ chuyển đổi định dạng, không ghi thẳng ra đĩa.

Tìm thêm: WinMPG, Video, Convert, 9.1.1,