WinShell 3.32 - Phần mềm hỗ trợ soạn thảo văn bản LaTeX

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 4 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: Ingo H de Boer
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 25/11/2013
  • Bình luận:
Vote
57
QA code WinShell 3.32

Tính năng:

WinShell hỗ trợ tô màu cú pháp cho văn bản TeX và tạo một giao diện thân thiện giúp người sử dụng thực hiện các thao tác biên dịch tài liệu LaTeX bằng bộ MikTeX hoặc TeXLive đã cài sẵn trong máy. Ngoài ra, một số tính năng phụ hữu ích của WinShell gồm có:

- Hỗ trợ Unicode và các file dạng Unix[2].
- Hỗ trợ tạo bảng một cách nhanh chóng.
- Kiểm tra chính tả được tích hợp trong phần mềm, dựa trên Hunspell
- Gấp khối lệnh (code folding)
- Hộp thoại hỗ trợ tạo danh mục tài liệu tham khảo (Bibliography).
- Có phiên bản Portable WinShell, chạy trực tiếp, không cần phải cài đặt.

WinShell Portable