Windows 7 Sidebar 3 Build 2348 / Vista Sidebar 3.1.0

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: Thoosje
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/09/2009
  • Bình luận:
Vote104
1425
QA code Windows 7 Sidebar 3 Build 2348 / Vista Sidebar 3.1.0

Thoosje Vista, Windows 7 sidebar tô điểm thêm cho desktop của bạn với các công cụ (gadget) như trình chơi media, tìm kiếm trên google, yahoo và nhiều công cụ tìm kiếm khác. Nó cũng có các tính năng như báo thời tiết, xem thông tin hệ thống và nhiều tính năng hữu ích khác.

Một số tính năng chính của "Vista Sidebar":

* Sidebar works on any resolution
* Gadget AutoSave v2.1
* RSS Gadget v 2.3
* Torrent search Gadget v2.1
* Internet search Gadget v 2.2
* Mail Gadget v 1.1
* Calculator Gadget v 1.1
* Picture slider Gadget v 2.1
* System Uptime Gadget v 2.1
* Media Player Gadget v 2.1
* Clock Gadget v 2.1
* More clock adjustable skins
* Recycle bin Gadget v 2.2
* Sticky Gadget v 1.2
* Run Gadget 1.1
* Help and Suport Links Added
* Harddisk Status reader Gadget
* CPU and RAM reader Gadget 2.3
* Internet Traffic Gadget v 2.1
* Calender Gadget v 2.1
* Weather Gadget v 2.1
* And Countless of Bug Fixes
* Better and more userfriendly interface

Tìm thêm: Windows, 7, Sidebar, 3, Build, 2348, /, Vista, Sidebar, 3.1.0, ,