Windows 7 themes collection

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 51.3 MB
  • Yêu cầu: Windows 7
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/04/2011
  • Bình luận:
Vote102
1564
QA code Windows 7 themes collection

 Bộ sưu tầm các themes dành cho windows 7 của bạn.

 

Các themes gồm:

- Kungfu Panda

- Small World

- Waterdrops

- Angry Birds

Tìm thêm: theme, style, giao diện,