Windows Se7en Theme 1.1 - Giao diện Windows seven hoàn chỉnh

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 29.4 MB
  • Yêu cầu: Windows XP
  • Nhà phát hành: KM-Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/04/2009
  • Bình luận:
Vote125
10767
QA code Windows Se7en Theme 1.1 - Giao diện Windows seven hoàn chỉnh

Windows Se7en Theme-Park giúp bạn chuyển đổi giao diện ưindows XP thành windows Se7en. Giao diện Windows 7 đẹp hơn so với Ggao diện Windows Vista. Bạn có thể xem giao diện SteelFlash Vista Theme để so sánh sự khác biệt giữa 2 giao diện này


Nội dung những cải tiến trong phiên bản 1.1:
- Thay đổi một số file gốc trong bộ cài .
- Thêm Khả Năng Để Lựa Chọn Được Tệp Tin Cần Sửa Đổi.
- Hình Nền Mới Từ Bản Gốc Windows 7.
- Phông Chữ Mới.
- Thêm Ngôn Ngữ Tiếng Anh Vào Cài Đặt.
- Ẩn Các Ứng Dụng Cao Cấp.
- Cắt Bỏ Các Nút Trên Taskbar.